Surface Scan System

Bezkontaktní monitorovací systém umožňující vyhodnocení vad na pásu plechu válcovaném za studena. Systém lze přizpůsobit na různé druhy materiálu a odvětví – plast, textil, nerez, farmacie, potravinářský průmysl a další.

Popis

Cílem systému je monitorovat kvalitu výroby v reálném čase, analyzovat a archivovat vyhodnocená data. Sufrace Scan System vyhodnocuje povrchové vady výrobku. Produkt je vyvinut na principu snadné integrace do Vašeho výrobního procesu. Klientské aplikace jsou vyvinuty ergonomicky a vystihují potřeby uživatelů na jednotlivých pracovištích.

Aplikace pro dělicí linky

Přínosy systému

 • Přesná informace o pozici vad produktu,
 • zvýšení kapacity následujících operací díky přesné poloze vad nebo vyřazení z produkce.

Pro výrobce:

 • Eliminace dodávek nekvalitní výroby zákazníkovi,
 • rychlá reakce osátdky linky na vyskytující se vady s možností okamžitého odstranění,
 • lepší kontrola procesu, analýza příčin a následné opatření,
 • rychlejší a přesnější reakce na reklamace,
 • snížení nákladů – spotřeba materiálu, energie, práce.

Pro odběratele:

 • Monitorování a porovnání vstupního materiálu různých dodavatelů,
 • kompletní záznam o kvalitě vstupního materiálu pro usnadnění reklamace u dodavatele,
 • snížení nákladů - spotřeba materiálu, energie, práce, vyvarování se použití nekvalitního materiálu na následujících operacích.

Technologie

Základ systému tvoří řádkové kamery Basler a liniové osvětlení. Systém je propojen s ŘS výrobní linky pomocí modulu vstupů a výstupů MOXA ioLogik.Aplikace pro dělicí linky

Příklad rozpoznávaných vad na páse plechu

Ve výchozí konfiguraci je systém schopen monitorovat tyto typy vad:

Rovinnost - kompletní mapa + doporučení bočního ostřihu
Rovinnost
Rovinnostní mapa
Okrajové vady - doporučený boční ostřih
Oxidační okraj
Oxidační okraj
Polámaný okraj
Polámaný okraj
Povrchové vady - doporučené dělení pásu
Bílý povrch
Bílý povrch
Pruhování
Pruhování
Trhliny/praskliny
Síta
Fleky
Fleky
Díry
Díry
Měsíce
Měsíce

Systém lze flexibilně modifikovat pro rozpoznávání dalších typů vad a klasifikaci dle Vašich požadavků.
 
Součástí dodávky je rovněž server, který zajišťuje:

 • vyhodnocení a klasifikaci dat v reálném čase,
 • distribuci dat operátorům linky, dělicím linkám, technologům, manažerům,
 • zpracování dat pro analytické a statistické vyhodnocení,
 • archivaci kompletního přehledu svitků včetně obrazových dat.

Systém lze rozšířit o další moduly dle potřeb nebo automatickou konfiguraci dělicích linek pro zajištění maximální výtěžnosti.

Software

Aplikace Popis
MVSystem Hlavní aplikace provádějící vyhodnocení v reálném čase a ukládání dat.
Aplikace pro operátory Aplikace pro operátory linky. Zobrazuje informace o aktuálních vadách vyskytujících se na páse a upozorňuje na vady (vizuálně a/nebo akusticky), které lze při zpracování na lince okamžitým zásahem eliminovat.
+ Okamžitým zásahem operátora se snižuje množství poškozeného materiálu odstranitelnou vadou.
Aplikace pro technology Umožňuje nahlížet na veškerá data, prohlížet obrazový záznam ze systému a zpracovávat statistické výstupy. Díky následné analýze lze optimalizovat proces výroby na předchozích operacích.
+ Průběžnou prací s archivovanými daty dochází ke kontinuálnímu zlepšování výroby.

Produktový list ke stažení - EN
Shape Scan System - bezkontaktní monitorovací systém umožňující měření tvaru nebo rovinnosti testovaného výrobku.
Systémy strojového vidění - Provádíme vývoj bezkontaktních monitorovacích systémů na míru přesně dle vašich požadavků.