Shape Scan System

Bezkontaktní monitorovací systém umožňující měření tvaru testovaného výrobku.

Popis

Systémem laserů a kamerou lze rozhodnout o rovinnosti vyráběného produktu. Lze detekovat široké spektrum vad – od zvlnění výrobku, přes okrajové poškození až po trhliny v materiálu. Měření rovinnosti lze obecně využít i pro kontrolu odchylky profilu výrobku od ideálu – např. při výrobě kolejnic, lahví apod. Konkrétní aplikací může být např. snímání a archivace rovinnosti vyráběného plechu.

Systém jsme schopni modifikovat dle potřeb závisejících na:

 • velikosti a tvaru výrobku,
 • přesnosti měření,
 • požadovaných výstupech,
 • opatření v případě neshody – například propojení s výrobní linkou nebo reakci operátora.

Shape Scan System - lasers

Přínosy systému

 • Sledování kvality produkce v reálném čase a možnost okamžité reakce na neshodu ve výrobě,
 • zvýšení výtěžnosti díky minimalizaci produkce neshodných výrobků,
 • optimalizace procesu výroby zpětnou analýzou,
 • uchování informací o rovinnosti produktu pro případné reklamace,
 • eliminace dodávek nekvalitní výroby zákazníkovi.

Technologie

Technologie je založena na systému laserů vykreslujících čáru a následném vyhodnocení odchylky od ideálního tvaru soustavou kamer, které provádí řídicí software.
Napojení na řídicí systém linky zajišťuje přesnou identifikaci výrobku a polohy/pozice měření.
Ideální tvar může být přizpůsoben jakémukoli produktu.

Shape Scan System - slitting and cutting line application

Software

Software dodávaný s Shape Scan System je široce modifikovatelný pro Vaše konkrétní potřeby. Mezi základní rysy softwarové části patří zejména:

 • schopnost upozorňovat na neshodu v reálném čase,
 • archivace naměřených dat a možnost jejich pozdějšího prohlížení a porovnávání,
 • vykreslování rovinnostních map z naměřených dat (2D, 3D),
 • statistické srovnávání historicky uložených dat,
 • vysoká variabilita tiskových výstupů.