Reference

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

Monitoring vad a měření rovinnosti na výrobní lince. Systém strojového vidění zachycující široké spektrum vad vznikajících na transformátorovém plechu válcovaném za studena (firemní produkt Surface Scan System). Součástí systému je také vyhodnocení rovinnosti vyráběného plechu systémem laserů (firemní produkt Shape Scan System). Systém strojového vidění je podporován aplikacemi pro statistické vyhodnocení dat, aplikacemi pro vizualizaci uložených dat, aplikacemi pro linky následně zpracovávající vyrobený produkt a dalším podpůrným software.

Referenční dopis

ArcelorMittal Ostrava a.s.

 • Systém pro monitorování poměru strusky a kovu při stahování strusky na tandemových pecích pomocí termokamer.
 • Kamerový systém pro monitorování toku materiálu v předehřívacích pecích za vysokých teplot (až 1400°C, firemní produkt Furnace Camera System).

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

 • Snímání povrchu pásnic válcovaných za tepla.

Měď Povrly a.s.

 • Systém strojového vidění zachycující široké spektrum vad vznikajících na měděném a mosazném plechu válcovaném za studena (firemní produkt Surface Scan System).
 • Jednotka pro detekci atypické vady materiálu - výškový rozdíl <0,01 mm.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

 • Kontrola trhlin v lisovaných dílech karoserií.

DAIDO METAL CZECH s.r.o.

 • Počítání a správná orientace dílů v balení.

ELVAC a.s.

 • Kontrola počtu sochorů na výstupu tlačné pece.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 • Vývoj elektroniky, firmware a analytického software duralové kapsle a čidla smyku pro logování fyzikálních veličin při průchodu sypkým materiálem v zásobníku.

ECOFER s.r.o.

 • Vývoj výpočetního modelu pro zpracování oceli v konvertoru a pánvové peci, realizace aplikací pro operátory.
 • Řídicí systém skleníku.

STÍN KOVO s.r.o.

 • Operátorské aplikace pro komunikaci výrobního systému s výrobními stroji.
 • Optimalizace využití strojů dle kombinace expedice zakázek, objednaných produktů a použitých materiálů.
 • Objednávkový a výrobní systém.

Lamelland s.r.o.

 • Objednávkový a výrobní systém.

B2B Europe s.r.o.

 • Celoevropský B2B systém pro dodavatele a prodejce pneumatik, disků a příslušenství, výzkum a vývoj platformy pro zpracování velkého objemu dat.