O společnosti

Společnost Argutec, s.r.o. byla založena odborníky, zabývajícími se vývojem průmyslových systémů nejen v oblasti strojového vidění několik let. Hlavním cílem společnosti je dodat Vaší firmě řešení s vysokým stupněm inovace, bezproblémově integrované do Vašeho výrobního procesu. Algoritmy analýzy obrazu zpracováváme jako vlastní softwarový produkt individuálně, nevyužíváme hotová balíková řešení. Díky tomuto přístupu máme neomezené možnosti a Vaše požadavky pro nás nejsou překážkou. Nepřizpůsobujte se cizím řešením, ale nechte nás vyvinout Vám systém přesně dle Vašich potřeb.

company

Zakládáme si na individuálním přístupu k našim zákazníkům a Vaše spokojenost je naším posláním. Energii naší firmě dává radost z možnosti pracovat na zajímavých kreativních projektech a plně věříme v pozitivní vliv tohoto přístupu na kvalitu výsledných řešení.

Pro společnost Argutec, s.r.o. hovoří zkušenost s komplexním vývojem produktu. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi zejména v těchto oblastech vývoje:

 • systémy strojového vidění,
 • operátorské aplikace pro obsluhu výrobních linek,
 • aplikace pro vizualizaci dat,
 • aplikace pro statistické a analytické vyhodnocení archivovaných dat,
 • matematické modely a optimalizace procesů řízení výroby,
 • propojení s řídicími systémy linek,
 • obohacení stávajících systémů o snímače, čítače a jiné s možností propojení s dalším software,
 • zajištění řídicích systémů,
 • aplikace termovize v průmyslu,
 • instalace kamerových systémů a záznamových zařízení.
Název firmy Argutec je odvozen od jména obra Arguse Panoptese vystupující v řeckých bájích. Argus byl vše-vidoucí, stooký obr ve službách bohyně Héry, jehož hlavním úkolem bylo hlídat kněžku Íó. Pro tyto schopnosti dokonalého hlídače byl obr zvolen jako skvělý reprezentant principů strojového vidění.

Partneři

Moravskoslezský kraj

 

Díky spolupráci jsme mohli realizovat následující projekty v rámci těchto dotačních programů:

 • Podpora podnikání (2016) - 3D skenování při výrobě za tepla v kombinaci s termovizí,
 • Podpora vědy a výzkumu (2016) - Kontrola bočního ostřihu.
Logo

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Díky úzké spolupráci s vysokou školou řešíme složité matematické a analytické úlohy.
Využíváme moderní technologie a metody, které aplikujeme prakticky do vývoje našich aplikací.

Logo

Formula Student VŠB-TU Ostrava

Formula Student je soutěží, ve které studenti technických vysokých škol po celém světě porovnávají síly při vývoji, konstrukci a následných závodech vozů formulového typu.

Naše společnost podporuje VŠB-TU Ostrava v účasti v této soutěži.

 

Logo

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

 

Naše společnost se stala členem klastru s následujícími cíli:

 • účasti na vědecko-výzkumných projektech jako společnost, jejíž činností je mimo jiné věda a výzkum s využitím znalostí strojového vidění, automatizace a vývojem moderních aplikací podporujících analytické, statistické nebo grafické zpracování dat,
 • podpory automobilového průmyslu v oblasti strojového vidění, specializovaného na nestandardní aplikace, které nejsou jednoduše řešitelné konfigurovatelnými kamerovými systémy, běžně dostupnými na trhu.
Logo