Legování oceli

Nabízíme řešení modelu legování na klíč nebo jako samostatnou komponentu do Vaší aplikace.

Komponenta je vyvinuta na platformě .NET a řešení spočívá v použití evolučních algoritmů.

Vstupy pro výpočet jsou následující:

  • Celková hmotnost oceli,
  • aktuální analýza oceli,
  • legury a jejich složení,
  • cena legur,
  • požadovaná jakost oceli (minimum, požadavek, maximum).

Volitelné parametry výpočetního algoritmu:

  • koeficient přesnosti k požadovaným hodnotám (rozmezí) a celkové nejnižší ceně legur.

Výstupy:

  • výsledné množství legur pro dosažení požadované jakosti oceli,
  • výsledná cena za legury.