Kamerové systémy

Datový rozvaděčProvádíme instalaci monitorovacích IP kamer pro sledování technologických celků, skladů, pásových dopravníků, toku materiálu a dalších.

Kamery jsou standardně svedeny do záznamového zařízení, kde probíhá archivace záznamů na pevný disk.

Zobrazení v reálném čase probíhá na monitorech, kde je možné obrazy kamer uspořádat dle požadavku nebo přepínat mezi kamerami, případně natáčet kamery pomocí IP klávesnice.

Napájení kamer je zpravidla řešeno pomocí PoE ze síťového přepínače, který je společně se záznamovým zařízením, napájen přes záložní zdroj UPS pro případ výpadku energie.