Cracks Detection System

SCracks Detection Systemlouží k detekci trhlin na vyráběném produktu. Systém byl primárně vyvinut pro využití v automobilovém průmyslu pro kontrolu lisovaných dílů karosérie, kde existuje riziko vzniku trhliny (zejména v oblasti svárů, tvarově složitých dílů a částí dílů pod velkým tahem), ale je modifikovatelný a využitelný pro detekci trhlin na jakémkoliv výrobku z neprůsvitného materiálu.

Popis

Systém se skládá ze sady kamer a systému osvětlení. Osvětlení je umístěno pod vyráběným produktem. Z opačné strany je instalována sada kamer. V případě vzniku trhlin kamery detekují světlo prosvěcující skrze trhlinu a systém oznamuje vadný výrobek.

Počet kamer a přesný typ osvětlení je individuální a závisí na požadované přesnosti (minimální velikosti detekované trhliny) a velikosti výrobků, na kterém má detekce probíhat.

Moduly

V rámci systému jsou standardně dodávány tyto aplikace:

  • operátorská aplikace – provádí samotnou detekci a informuje operátora výrobní linky o stavu systému. V případě chyby upozorní operátora a provede definované automatické operace – zastavení nebo zpomalení linky, …
  • aplikace pro prohlížení historie – systém archivuje informace o detekovaných trhlinách, tato aplikace umožňuje prohlížení detekovaných trhlin včetně uložených obrazových dat.
V rámci dodávky jsou standardně dodány tyto komponenty:
  • sada kamer v ochranných krytech,
  • systém osvětlení,
  • konstrukce,
  • rozvaděč obsahující elektro komponenty a server provádějící vyhodnocení obrazu z kamer,
  • monitor pro zobrazení operátorské aplikace,
  • další komponenty – audiovizuální signalizace, …

Často kladené otázky

Jaké je rozlišení systému? Jaká je minimální velikost detekované trhliny?

Rozlišení systému je variabilní a závisí na několika faktorech. Zejména na velikosti výrobku a počtu a rozlišení instalovaných kamer. Typicky při detekci na dílech karosérie v automobilovém průmyslu je detekována trhlina při minimální velikosti 0.5 mm2.

Co se stane v případě detekované trhliny?

Systém je nastavitelný dle preferencí zákazníka. Typicky při vzniku chyby systém informuje o vzniklém problému operátora audiovizuálním signálem – jednak ve formě informace na displeji v operátorské aplikaci a jednak světelným majáčkem. Dále systém může komunikovat s výrobní linkou, provést její zastavení, zpomalení nebo odeslat produkt k inspekci operátorem bez zastavení produkce.

Systém pracuje na principu detekce světla pronikajícího skrze vyráběný produkt. Co se stane v případě, že má produkt díry nebo prolisy, které na něj patří?

V rámci systému se evidují typy jednotlivých vyráběných produktů, systém pak u každého typu produktu eviduje kontrolní masku, která zaručí, že produkty mohou mít díry, které mohou světlo propouštět a systém je nebude hlásit jako chybu na daném výrobku. Typ produktu může být při výrobě přepínán buď automaticky dle komunikace s výrobní linkou, případně přepínán ručně operátorem.
 

Ukázky aplikací

Operátorská aplikace

Aplikace slouží jako hlavní běhové prostředí při vyhodnocení vad na dílu. Ve výchozím režimu umožňuje operátorovi pracovat se základními operacemi - vybírat produkt, vypínat a zapínat osvětlení a sledovat výrobu. Aplikace zobrazuje data ze všech kamer a případnou nalezenou vadu graficky zobrazí na displeji. Aplikace má rovněž rozšířený režim sloužící k nastavení všech parametrů detekce a k ovládání systému pokročilým uživatelem.

Operátorská aplikaceOperátorská aplikace - vývojářský režím

 

Prohlížení historie

Aplikace slouží ke snadnému přístupu k datům nasnímaných systémem. Aplikace může být instalována na koncových počítačích technologů nebo v kancelářích. Skrze podnikovou síť (nebo separátní síť) má poté přístup k datům na vyhodnocovacím serveru.

Aplikace prohlížení historie