Dotační projekty

VÝVOJ MĚŘÍCÍ TECHNOLOGIE PRO INSPEKCI PLOŠNÝCH SPOJŮ
(CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005088)

Projekt je zaměřen na oblast průmyslového výzkumu a aplikovaného vývoje. V rámci projektu bude realizován vývoj měřícího zařízení pro inspekci plošných spojů. Výstupem projektu bude funkční prototyp pro inspekci plošných spojů.

Logo